Microsoft BizSpark je program od spoločnosti Microsoft, ktorý podporuje mladých softvérových vývojárov.

Microsoft spustil BizSpark One v roku 2009 ako rozšírenú službu pre vybrané startupy.

Ponúka podporu, viditeľnenie a softvér zdarma pre technologické startupy.

Stránka: www.microsoft.com/bizspark/

Embt.biz s.r.o. je České a slovenské zastoupení společnosti Embarcadero Technologies Inc., která vybavuje vývojáře aplikací a profesionály v oboru správy dat nástroji pro návrh, tvorbu a provoz aplikací a databází v heterogenních informatických prostředích.

Stránka: www.embt.cz

Univerzitný vedecký park sa orientuje na vedecký prístup k riešeniu problémov aplikovaných v praxi, pričom bude využívať a integrovať znalosti a skúsenosti vedcov a odborníkov z praxe.

Zameriava sa na aplikovaný výskum v oblasti informačných a komunikačných technológií. Predmetom výskumu sú oblasti výskumu senzorových sietí a spracovania neurčitej informácie, spracovania audiovizuálnej informácie, a výskum v oblasti znalostných technológií a podpory rozhodovania.

Stránka: www.uvp.uniza.sk

Fakulta Riadenia a Informatiky, Žilinská Univerzita

Jej názov výstižnejšie odráža najmä tú skutočnosť, že v jej profile a orientácii hrajú významnú rolu informačné technológie, a to primárne ako nástroj na podporu rozhodovania pri hľadaní optimálnych či suboptimálnych riešení v oblasti riadenia pohybu prvkov na rozľahlých sieťach, kde má fakulta nielen historicky vybudované silné teoretické zázemie, ale aj tím erudovaných odborníkov z oblasti projektovania a realizácie integrovaných informačných systémov.

Stránka: www.fri.uniza.sk

Microsoft je svetovou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti softvéru, služieb a internetových technológií pre osobné aj obchodné využitie. Spoločnosť Microsoft založili dňa 4. apríla 1975 William H. Gates III. a Paul G. Allen. Ústredné sídlo má v Redmonde v štáte Washington. Prevádzkuje pobočky vo viac než sto krajinách sveta a zamestnáva v nich viac ako 92 tisíc ľudí.

Slovenská pobočka vznikla v roku 1995 a v súčasnosti ju riadi Markus Breyer.

Stránka: www.microsoft.com/slovakia