Visual & Installer

Rozšírenie pre Microsoft Visual Studio pre vytváranie NSIS a Inno Setup inštalátorov. Integruje NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) a Inno Setup do Microsoft Visual Studia čím umožňuje pracovať s NSIS a Inno Setup projektmi (inštalátormi) priamo vo Visual Studiu. Tým získate všetky výhody tohto prostredia spolu s vlastnosťami týchto inštalačných systémov!

Kľúčové vlastnosti:

 • Nové typy projektov: NSISProject icon NSIS Project a InnoSetupProject icon Inno Setup Project
 • Plná integrácia do IDE Visual Studia
 • Pracuje s Visual Studiom 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019 a 2022
 • Zostavenie (Build) inštalátorov priamo s inými typmi projektov (C++/.NET, ...)
 • Vlastnosti projektu (Project properties) pre NSIS Project a Inno Setup Project
 • Zvýrazňovanie syntaxe (Syntax highlighting)
 • IntelliSense - dopĺňanie slov (Complete Word)
 • IntelliSense - parametre (Parameter Info)
 • IntelliSense - rýchle info (Quick Info)
 • Navigácia v skripte (Navigation Bars)
 • Kompletné prepojenie so zostavením riešenia (solution build)
 • Rýchle skoky z okna chýb (Error List)
 • Funkcia Choď do (Go To)
 • Rady a tipy pre písanie skriptov
 • Optimalizácia kódu
 • Hľadanie a premenovanie (Find and Rename References)
 • Otváranie súborov (Go To file)
 • IntelliSense - Kúsky kódu (Code Snippets)
 • Vytváranie vlastných Kúskov kódu
 • Regióny (schovávanie kódu - Outlining)
 • Rozpoznávanie plug-inov (iba NSISProject icon NSIS Project)
 • Plná podpora pre verziovacie systémy (SVN, GIT, ...)
 • Dynamická nápoveda
 • Kompatibilita medzi všetkými verziami Visual Studia
 • Dizajnér pre MessageBox-y
 • Konvertovanie VS Setup projektov (.vdproj) do NSIS alebo Inno Setupu!

Podrobná stránka tohto produktu sa nachádza na adrese www.visual-installer.com.
Navštívte ju, aby ste získali viac informácií o jeho ďalších vlastnostiach a podrobný popis. Môžete si stiahnuť zdarma Trial verziu alebo si pozrieť prehľad zmien v jednotlivých verziách.

Plná stránka   Zakúpiť   Stiahnuť leták

Galéria produktu: