Install Designer

Užívateľsky prívetivý nástroj na tvorbu dialógov v systémoch NSIS a Inno Setup (inštalačné Forms - formuláre a Pages - stránky) bez akéhokoľvek skriptovania. Podporuje inštalačné systémy NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) a Inno Setup a umožňuje Vám vytvoriť a otestovať dialógy bez znalosti programovania!

Kľúčové vlastnosti:

 • Funguje s akýmikoľvek verziami NSISProject icon NSIS a InnoSetupProject icon Inno Setup
 • Vytvorenie dialógov s najrozšírenejšími komponentami z Windows a s ich najbežnejšími vlastnosťami
 • + niektoré komponenty unikátne pre NSISProject icon NSIS (nsDialogs)
 • + niektoré komponenty unikátne pre InnoSetupProject icon Inno Setup (Pascal Scripting Reference)
 • Vytvorenie Pages inštalátora (stránky - TWizardPage) a Forms (formuláre - TSetupForm) pre InnoSetupProject icon Inno Setup
 • Vytvorenie Pages (stránky) pre inštalátor aj odinštalátor pre NSISProject icon NSIS
 • WYSIWYG dizajnér s okamžitým náhľadom generovaného skriptu
 • Nadizajnovaný dialóg sa dá spustiť jedným klikom
 • Intuitívne nástroje Drag & Drop pre prácu s komponentami (zarovnanie, pohyb, veľkosť, ...)
 • Generovanie udalostí (OnClick, OnDoubleClick, OnKeyDown, ...) jediným klikom
 • Vytvorenie výsledného skriptu
 • Zvýrazňovanie syntaxe v náhľade skriptu
 • Rady a tipy pre písanie skriptov
 • Optimalizácie skriptu
 • Kontrola nových verzií a notifikácie o zmenách (tiež aj pre NSISProject icon NSIS a InnoSetupProject icon Inno Setup!)
 • Plná podpora verzionovacích systémov
 • Dynamická nápoveda
 • Ľahko sa integruje do už existujúcich skriptov a inštalátorov
 • Dialógy pracujú okamžite s produktom Graphical Installer.

Podrobná stránka tohto produktu sa nachádza na adrese www.install-designer.com.
Navštívte ju, aby ste získali viac informácií o jeho ďalších vlastnostiach a podrobný popis. Môžete si stiahnuť zdarma Trial verziu alebo si pozrieť prehľad zmien v jednotlivých verziách.

Plná stránka Zakúpiť

Galéria produktu: